วิธีการบวกลบคูณหารปริมาณของทะเบียนสวยไม่ยากในบทความนี้มีบอกรายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมด

แนะนำเคล็ดลับการเลือกคัดซื้อทะเบียนสวย แบบง่ายๆสนับสนุนให้ท่านตรงนั้นเลือกคัดทะเบียนสวยได้แน่นอนกับตัวท่านมากที่สุดเราเองครับมีเคล็ดลับ+เรียงความเพียบที่เกี่ยวข้องทะเบียนสวยให้ท่านได้อ่าน เช่นเรียงความ อักขระทะเบียนที่สมควรหลีกหนี ปกติอักขระทะเบียนที่สมควรหลีกหนีมีไพ่ต่อแต้มหลายในการบวกลบคูณหาร แต่าเราก็มีแนวทางบวกลบคูณหารอักขระทะเบียนสวยมาแนะนำท่านก็คือ

ทะเบียนสวยวิธีการดังต่อไปนี้ครับ
ให้ทำการแปลงราคาหมวดหมู่พยัญชนะ 2 ตัวส่วนหน้า แล้วไปนำมาบวกกับหมายเลข 4 ตัวส่วนหลัง

2. สืบมาเมื่อได้ผลบวกแล้วไป ดูความหมายตามหลักลำดับที่ศาสตร์

ควรหลบฉากหมวดหมู่ตัวอักษรพยัญชนะกาลกิณีและลำดับที่กาลกิณี ไม่สมควรมีในทะเบียนรถสวย

ทะเบียนสวยเทคนิคสำคัญคือ หากหลีกเลี่ยงตัวอักษรกาลกิณีและลำดับที่กาลกิณีไม่ได้ ไม่สมควรให้ลำดับที่กาลกิณีวันเกิดเป็นลำดับที่ตัวในที่สุดในทะเบียนรถสวย
พลังแห่งตัวอักษร ให้ใช้บวกลบคูณหารดังต่อไปนี้  ก ด ถ ท ภ ฤ = 1  /  ข บ ป ง ช = 2 /  ต ฑ ฒ ฆ = 3 /  ค ธ ร ญ ษ = 4  / ฉ ใน ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5  / จ ล ว อ = 6 / ซ ศ ส = 7 / ย ผ ฝ พ ฟ = 7  / ฏ ฐ = 9
ผลรวมหมายเลขที่ให้ท่าน ระดับดีมาก คือ 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65  ลำดับที่ผลบวกที่ให้คุณน้าระดับดี ดังเช่น 20, 32, 40, 44, 69, 79
เลขและอักขระกาลกิณีที่สมควรหลีกหนีตามวันเกิด ในทะเบียนรถสวย

เกิดเวลากลางวันสัปดาห์ ลำดับที่ 6 พยัญชนะ ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )

เกิดเวลากลางวันพระจันทร์  ลำดับที่ 1 อักขระ ( อ )

เกิดเวลากลางวันอังคาร ลำดับที่ 2 อักขระพยัญชนะ ( ก ข ค ฆ ง )

เกิดเวลากลางวันวันพุธเวลากลางวัน ลำดับที่ 3 พยัญชนะ ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )

เกิดเวลากลางวันวันพุธกลางคืน ลำดับที่ 5 อักขระพยัญชนะ ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )

เกิดเวลากลางวันพฤหัส ลำดับที่ 7 พยัญชนะ ( ด ต ถ ท ธ น )

เกิดเวลากลางวันศุกร์ ลำดับที่ 8 พยัญชนะ ( ย ร ล ว )

เกิด เวลากลางวันดาวเสาร์ ลำดับที่ 4 พยัญชนะ ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ใน )

ทีนี้ทดลองมาดูตัวอย่าง เช่น หมายเลขทะเบียนลำดับที่สวย ศศ 5959 แปลงค่าตอบแทนอักขระพยัญชนะ ศ=7, ศ=7 ได้ผลบวก หมวดหมู่ตัวอักษรพยัญชนะ คือ 7 + 7 = 14 และผลบวกหมายเลข 4 ตัวส่วนหลัง คือ 5 + 9 + 5 + 9 = 28 นำผลที่ได้ลำรางวกกัน ได้เนื่องด้วยเห็น 14 + 28 = 42 ให้ดูสัมพันธภาพระหว่างคำกับเครื่องหมายในภาษาลำดับที่ศาสตร์ 42  คือผลบวกที่ให้ท่านระดับดีมาก ฯลฯ เพราะว่าเราเองครับก็นำวันเกิดของเราเองครับมาทำการเปรียบกับไปด้วย เช่นเกิดเวลากลางวันสัปดาห์ ก็ไม่สมควรมีลำดับที่ 6 และพยัญชนะ ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ ) เช่นตัวอย่างนี้ทะเบียนรถนี้ก็ไม่เหมาะกับคนเวลากลางวันสัปดาห์ฯลฯ เนื่องจากมีอักขระกาลกินีอยู่ นั่นเอง

ทะเบียนสวยและอีกเรียงความนึงที่เราเองครับอยากแนะนำก็คือ แนวทางบวกลบคูณหารผลบวกของลำดับที่ทะเบียนสวยตรงนี้สำคัญมากเพื่อคนที่ต้องการจะไป

เลือกซื้อทะเบียนสวยสมควรรู้ก่อนว่าผลบวกเท่าไหร่ดีไม่ดี วันนี้เราเองครับมีแนวทางบวกลบคูณหารผลบวกมาให้ท่านดู

วิธีการบวกลบคูณหารผลบวกของทะเบียนสวย

แปลงราคาหมวดหมู่ตัวอักษร 2 ตัวส่วนหน้า แล้วไปนำมาบวกกับหมายเลข 4 ตัวส่วนหลัง ซึ่งราคาของตัวอักษรตรงนั้นแปลงราคาได้ดังต่อไปนี้

ก ด ถ ท ภ ฤ            มีราคาเพียงกับ  1
ข บ ป ง ช               มีราคาเพียงกับ  2
ต ฑ ฒ ฆ                มีราคาเพียงกับ  3
ค ธ ร ญ ษ               มีราคาเพียงกับ  4
ฉ ใน ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ มีราคาเพียงกับ  5
จ ล ว อ                  มีราคาเพียงกับ  6
ซ ศ ส                     มีราคาเพียงกับ  7
ย ผ ฝ พ ฟ               มีราคาเพียงกับ  8
ฏ ฐ                        มีราคาเพียงกับ  9

หลังจากได้ผลบวกแล้วไป ดูความหมายตามหลักลำดับที่ศาสตร์ เพราะว่าแจกกลุ่มลำดับที่ศาสตร์ ดังต่อไปนี้

– ลำดับที่ผลบวกดีมาก ยกตัวอย่างเช่น 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54   ให้ท่านระดับดีมาก มีโอกาสประสบประสิทธิผลสูง อุปสรรคน้อย รุ่งเรือง รุ่มรวย รวดเร็ว และมีความสุขในชีวิต

– ลำดับที่ผลบวกดีพอประมาณ ยกตัวอย่างเช่น 8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53   ให้ท่านระดับดีพอประมาณ หมดเรี่ยวหมดแรงหน่อย มีอุปสรรค แต่อีกต่างหากมีโอกาสประสบประสิทธิผล หากมีความพยายาม

– ลำดับที่ผลบวกไม่ดีและสมควรหลีกเลี่ยง ยกตัวอย่างเช่น 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48 ให้โทษ เนื่องจากหมดเรี่ยวหมดแรงมาก อุปสรรคมาก เจอข้อสงสัยกลุ้มรุมกระตุ้น กิจการงาน ไฟแนนซ์ ความรัก โอกาสเกิดอุบัติเหตุสูง สมควรเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ยังมีบทความทะเบียนสวยอีกมากมายติดตามได้ในเว็บไซต์เราเลย

http://tabienhit.com/